SEMESTR patronuje:
Szukaj lokum z:
Mieszkania i pokoje do wynajęcia
 Znajdź pracę:

 pracuj.pl - pracujesz jak chcesz!

     Na Luzie    |     Do Pracy!    |     Na Studiach    |     Podróże    |     Wywiad    |     Kariera
  szukaj

DWA MODELE POSTRZEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Jeszcze przed kilkoma laty odsetek ludzi z niepełnosprawnością w polskich szkołach publicznych i przedszkolach był znikomy. Dzisiaj pozwala się im na prowadzenie normalnego - w rozumieniu osób pełnosprawnych - życia, również w sferze edukacji i pracy.

Niepełnosprawność to według Światowej Organizacji Zdrowia wszelkie ograniczenia lub wynikający z uszkodzenia organizmu brak możliwości wykonywania czynności na poziomie uważanym dla człowieka za normalny. Z roku na rok powiększa się liczba osób niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą, a wiedza społeczeństw na ich temat jest nadal niekompletna i obarczona stereotypami. Jakość oraz treść relacji międzyludzkich może sprzyjać realizowaniu kolejnych zadań rozwojowych, wpisanych w cykl życiowy osoby niepełnosprawnej lub też utrudniać ich wykonywanie. Na relacje niepełnosprawnych z otoczeniem wpływa sposób postrzegania ich ograniczenia przez osoby pełnosprawne. Funkcjonują dwa spojrzenia na niepełnosprawność, określane jako model medyczny oraz model interaktywny.

Model medyczny - niepełnosprawność jako anormalność

Mechanizm działania modelu medycznego przejawia się w formie utartych stereotypów i określeń o zabarwieniu pejoratywnym. Ludzi, którzy cierpią z powodu choroby wrodzonej lub nabytej, dotykającej sfery fizycznej lub psychicznej, model ten spycha na margines życia społecznego. Odbiera się im możliwość kształcenia i kariery zawodowej, co nierzadko powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego i prowadzi do poczucia nieprzydatności, niespełnienia, pustki życiowej. W modelu tym często kładzie się nacisk na potrzebę podejmowania działań charytatywnych i opiekuńczych w stosunku do osób niepełnosprawnych. Problemy związane z niepełnosprawnością, postrzeganą jako odstępstwo od normy, mogą zostać usunięte w specjalistycznych ośrodkach lub szpitalach.

Model interaktywny - niepełnosprawność jako różnica

Model interaktywny jest charakterystyczny dla krajów, gdzie relacje społeczne opierają się na koncepcji praw obywatelskich, co szczególnie silne jest w USA i na Wyspach Brytyjskich. Zgodnie z tym modelem fakt bycia niepełnosprawnym jest praktycznie obojętny i w żaden sposób nie determinuje kolei życia. Osoba niepełnosprawna staje się niezależnym aktorem w życiu społecznym; ma dokładnie te same prawa i obowiązki co osoby pełnosprawne - jest pełnoprawnym i pełnowartościowym członkiem społeczności. Usuwanie problemów związanych z niepełnosprawnością wiąże się z opanowaniem przez osobę niepełnosprawną nowej funkcji, która będzie mogła stanowić dla niej podstawę orientacji w otoczeniu i umożliwi radzenie sobie z wymaganiami w kolejnych etapach życia, która pozwoli jej na odnalezienie swojego miejsca wśród innych.

Chociaż powszechnie deklaruje się dziś zrozumienie i tolerancję dla osób niepełnosprawnych, to wcale nierzadko osoby poruszające się o kulach, posługujące się białą laską czy wózkiem inwalidzkim są zaczepiane, wyśmiewane lub atakowane wyzwiskami.

Osoby pełnosprawne, atakowane przez reklamy kształtujące wzorce piękna, tęskniące do idealnej wagi czy figury, dyskryminują osoby odbiegające od ideału również, jeżeli wynika to z choroby lub kalectwa. Co gorsza, dotyczy to nie tylko przelotnych kontaktów międzyludzkich, ale również skutkuje odebraniem im możliwości kształcenia się czy rozwoju zawodowego. Wynika to z postrzegania niepełnosprawnych jako niezdolnych do efektywnej i samodzielnej pracy. Jak widać na co dzień, wielu pełnosprawnym osobom trudno wyzbyć się stereotypów i zaakceptować model pozwalający na współuczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Katarzyna Kolonko

Województwo Sląskie


artykuł wchodzi w skład projektu Różnice zamiast braków i jest współfinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
   KONKURSY

 NEWS

   :: Styczeń
  Brak wydarzeń

 
   :: Luty
  Brak wydarzeń

 
   :: Marzec
  Brak wydarzeń

 
   :: Kwiecień
  Brak wydarzeń


 DODAJ WYDARZENIE

Login:
Hasło:Redakcja    |     O nas    |     Oferta    |     Kolportaż    |     Kontakt