SEMESTR patronuje:
Szukaj lokum z:
Mieszkania i pokoje do wynajęcia
 Znajdź pracę:

 pracuj.pl - pracujesz jak chcesz!

     Na Luzie    |     Do Pracy!    |     Na Studiach    |     Podróże    |     Wywiad    |     Kariera
  szukaj

Zarządzanie jest nieodzownym składnikiem życia zbiorowości. Koncepcje zmieniają się tak jak rzeczywistość, która cały czas ewoluuje.

Bardzo popularnymi ostatnimi czasy kierunkami, które wybierali studenci nie tylko akademii ekonomicznych, ale i politechnik czy uniwersytetów, były: zarządzanie i marketing, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie przedsiębiorstwem, kadrami, finansami itd.

Zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, doniosły głos i ekipa ludzi, którzy twoją prośbę potrafią zrealizować w bardzo szybkim tempie, by stać się upragnioną prawą rączką szefa. Zarządzanie to bardzo złożone zjawisko, które nie dotyczy jednej osoby, ale całej organizacji. Jest to nauka interdyscyplinarna, zatem składa się na nią wiedza i doświadczenie wielu pokoleń oraz analiza różnych dziedzin życia.

Co wymusza globalizacja?

Nowoczesne pomysły na zarządzanie to wynik globalizacji - czyli przestrzennego poszerzania rynków (rynek globalny to czynnik zmieniający wizję firmy, pojawiają się większe możliwości i dużo większa konkurencja) oraz informatyzacji - czyli nowej sytuacji, jeśli chodzi o zarządzanie.

By stworzyć nową koncepcję zarządzania, należy pogodzić trzy elementy: właścicieli instytucji, pracowników oraz podmioty funkcjonujące w otoczeniu. Powinna zachodzić równowaga między tymi składnikami. Jest to bardzo trudne z uwagi na fakt, iż podstawowym elementem są ludzie, a zatem czynnik najbardziej podatny na wpływy otoczenia, zmienny, którego zachowanie jest trudne do przewidzenia. Rzeczywistość wymaga od firm:

1. większej otwartości na technologię, innowacyjność, przedsiębiorczość

2. samodoskonalenia, zdolności adaptacji

3. dualizmu - poliorganizacji, czyli zdolności do zastosowania dwóch lub więcej rozwiązań strukturalnych w zależności od warunków (stabilność - niestabilność/rewolucja, drgania na rynku) firma musi być efektywna zarówno w wymiarze stabilnym, jak i rewolucyjnym dostosowywać się do warunków otoczenia

4. zdolności uczenia się i stosowania rozwiązań najlepszych.

Dlatego też powstają coraz to nowe koncepcje zarządzania, starające się jak najlepiej dopasować swoje rozwiązania do wymagań dzisiejszej rzeczywistości.

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

Podstawową przyczyną powstania tej koncepcji była chęć obniżenia kosztów, podniesienia jakości pracy, produktów i usług oraz skrócenia cykli produkcyjnych. TQM zwraca uwagę na jakość, jednak patrzy na to przez pryzmat klienta. Firmy walczą (konkurują) o pozyskanie klienta, zaspokajając jego potrzeby. Dokonała się zmiana mentalności, pojawiła się teza, iż cenę różnicuje funkcjonalność, a nie jakość. Sama jakość jednak nie podlega dyskusji - ma być dobra.

TQM skłania firmy do zdefiniowania wymiarów jakościowych produktów (cech produktów): mają być one łatwe w obsłudze, niezawodne, zgodne z istniejącymi normami (bezpieczeństwo, ekologia), trwałe, estetyczne ważna jest również opinia klienta o produkcie.

CONTROLLING

Współcześnie jedną z najistotniejszych funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie, ułatwiającą zarządzanie nim w złożonym i dynamicznym otoczeniu, jest controlling - nowoczesna koncepcja zarządzania. Controlling to rodzaj kontroli, sterowanie procesami społeczno-materialnymi i wynikami gospodarczymi w przedsiębiorstwie poprzez:

- ustalanie wielkości planowanych (norm i innych wzorców)

- mierzenie osiąganych (faktycznych) wielkości

- wyprowadzenie odchyleń wielkości faktycznych od wielkości planowanych

- zastosowanie środków korekcyjnych (modyfikacyjnych), mających na celu zmniejszanie odchyleń od wielkości planowanych (obecnych i przyszłych)

Controller dba o to, aby istniały metody, procedury, które pozwolą w przedsiębiorstwie podejmować decyzje, prowadzące do osiągania zysku, przy zachowaniu płynności finansowej. Nie kontroluje, ale dba o to, aby każdy mógł sam siebie kontrolować, mając do dyspozycji budżet wraz ze środkami działania, co pozwala obserwować własny wkład w osiąganie celów firmy.

BPR - BUSINESS PROCESING REENGINEERING

BPR to tzw. koncepcja zarządzania zmianami. Polega na fundamentalnym i radykalnym przeprojektowaniu procesów w firmie, tak aby doprowadzić do przełomowej poprawy osiąganych wyników, takich jak koszty, jakość, serwis czy szybkość.

Fazy procesu BPR: gotowość do zmian, diagnoza istniejącego procesu, przeprojektowanie procesu, przejście do nowego projektu.

Koncepcja ta koncentruje się na łączeniu różnych stanowisk w jedno, umożliwia pracownikom podejmowanie decyzji, wykonywanie kolejnych etapów procesu w określonym porządku, tworzenie wielu wersji tego samego procesu, wykonywanie pracy w najbardziej dogodnych miejscach oraz zmniejszenie kontroli.

ORGANIZACJA OPARTA NA WIEDZY

Jest to forma gromadząca i przetwarzająca informacje oraz wiedzę, którą następnie rozpowszechnia w całej instytucji oraz modyfikuje swoje działania zgodnie z wnioskami, które z tej wiedzy wynikają. Organizacja oparta na wiedzy charakteryzuje się: projektowaniem i niekonwencjonalnym postrzeganiem procesów, eksperymentowaniem z nowymi pomysłami, uczeniem się na podstawie własnych doświadczeń, a także doświadczeń innych, benchmarkingiem (porównywaniem wybranych obszarów analizowanego przedsiębiorstwa z tymi samymi obszarami w innych organizacjach), popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy w całym przedsiębiorstwie.

ORGANIZACJA WIRTUALNA

Stanowią ją specjaliści z różnych organizacji, powołani do realizacji projektu dla danego zleceniodawcy. Praca ta jest zestawieniem zbiorczym zadań, wykonanych przez poszczególne osoby, i tworzy pewną całość. Zaletą jest fakt, iż poszczególni wykonawcy mogą pracować w zupełnie innych miejscach, co daje możliwość realizacji zadania w krótszym czasie, aczkolwiek rodzi zagrożenie niedopracowania pewnych szczegółów.

Jak widać nie ma idealnej recepty na szczęście - w tym przypadku na prowadzenie działalności gospodarczej i takie nią zarządzanie, by zawsze móc osiągać sukces, zarówno finansowy, jak i organizacyjny. Każda koncepcja zarządzania potrzebuje korekty, by móc ją zastosować w danej firmie, potrzeba czasu, by zweryfikować efekty, a przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, zanim zaczniemy stosować daną koncepcję.

Jednak najważniejszym czynnikiem jest osoba na stanowisku kierowniczym - musisz dobrze poznać sam siebie i ocenić, czy masz predyspozycje do tego, by podołać zarządzaniu. Nie każdy z nas ma taką dykcję jak Hitler, ciągle nowe pomysły jak Napoleon, poparcie jak Stalin czy dar przekonywania jak Gierek...

Katarzyna Wieczorek

www.instytut.org.pl

kadry.info.pl

www.imanager.pl
   KONKURSY

 NEWS

   :: Styczeń
  Brak wydarzeń

 
   :: Luty
  Brak wydarzeń

 
   :: Marzec
  Brak wydarzeń

 
   :: Kwiecień
  Brak wydarzeń


 DODAJ WYDARZENIE

Login:
Hasło:Redakcja    |     O nas    |     Oferta    |     Kolportaż    |     Kontakt